SOSSACC

The Society for Social Service and Child Care Trust Dindigul, Southern India
Projekt SOSSACC pomáhá v nejchudších částech jižní Indie obyvatelstvu 64 vesnic, konkrétně 659 dětem s různými druhy postižení (sluchové, zrakové, mentální, kombinované).

Organizace pracuje s dětmi, jejich rodinami a širší komunitou tak, aby se děti a jejich rodiny neocitly v izolaci. Organizace zprostředkovává dětem s postižením vzdělání a kompenzační pomůcky. Vzděláváním rodiny a celé komunity pak pomáhá překonat kulturní a náboženské předsudky namířené vůši dětem s postižením. Dále cílové skupině poskytuje zdravotní péči a podporuje mladé lidi s postižením v jejich pracovní kariéře.

Reference o projektu od německé charitativní organizace Andheri Hilfe ke stažení.