Fragilis - Jak mohu pomoci

Jak mohu pomoci

Jednotlivé projekty, které podporujeme, jsou samozrejmě primárně závislé na přímé finanční pomoci, jelikož nejsme komerční subjekt a peníze si sami nevyděláváme. Nicméně náš závazek, aby většina z darů a příspěvků byla věnována přímo na samotné projekty, nemůže fungovat jen na samotné finanční pomoci.

Všechny externí služby znamenají náklady, které se snažíme snížit, kde to jen jde. Proto nemáme kancelář, jelikož jsou to zbytečné náklady navíc... Proto nemáme vlastní telefonní linku... Proto nemáme hlavičkové papíry... V neposlední řadě je Vaši obrovskou pomocí to, že o nás budete mluvit s co nejvíce lidmi - rodinou, kamarády a kolegy. Aby se jméno a poslání Fragilis co nejrychleji rozšířilo a mohli jsme podporovat více projektů a lidí, kteří to potřebují. Jak vidíte, možnosti Vaší pomoci jsou opravdu neomezené.

Dobrovolnická pomoc

Můžete nám pomoci i jinak než penězi!

Máte-li zájem a chuť pomoci nám s čímkoli, co umíte a děláte rádi, ať už se jedná o administrativu, pomoc na různých akcích apod., neváhejte nás kontaktovat na e-mailu tereza@fragilis.org. V současné chvíli potřebujeme nejvíce pomoci s:

Finanční pomoc

Chcete-li podpořit naši činnost, můžete pomáhat s námi. Míra i způsob podpory záleží zcela na Vás. Budeme Vám vděčni za jakýkoli, byť i sebemenší dar! Můžete si sami vybrat, zda chcete podpořit konkrétní projekt, nebo necháte na Fragilis, aby Váš příspěvek použil tam, kde je to aktuálně nejvíce potřeba.

Kromě hezkého pocitu, že jste pomohli dobré věci, Vám za Váš příspěvek nabízíme v případě Vašeho zájmu vystavení darovací smlouvy a dále možnost prezentace na našich webových stránkách mezi našimi dárci, případně partnery.

Možné způsoby podpory:

Číslo účtu a vše potřebné naleznete na stránce s kontakty.

Mluvte o nás

Líbí se Vám, co děláme? Máte pro nás pochopení? Chcete nás podpořit, ale nevíte jak?

Začněte tím, že o nás budete mluvit. Každý další člověk, který se o nás dozví, možná pomůže, zmíní se dál nebo se alespoň podívá. Věřte, že i malá pomoc je pomoc!

Vytvořte pro nás akci

Chcete pomáhat a nevíte jak? Co takle vytvořit pro nás "akci"?Chystáte oslavu narozenin a nevíte, o jaký dárek si říci?

Můžete udělat cokoli, protože stačí málo. Opravdu. Představte si třeba jen to, že za každou kávu, které se denně vzdáte ve vaší oblíbené kavárně, změníte někomu život. Není to dost za tak málo?