Střep, o.s.

Střep, o.s.

Projekt organizace Střep je zaměřený na zplnomocňování dětí (10-15 let) ze sociálně znevýhodněných rodin s výchovnými těžkostmi, v jejichž důsledku jim hrozí odebrání do dětského domova. STŘEP pracuje s dětmi novými metodami tak, aby cítily smysl ve vyjadřování se ke svému chování, trestům, výchovným opatřením. Potřebují vědět, jak konstruktivně komunikovat a přebírat zodpovědnost za své chování a jeho důsledky. Díky změnám v chování dětí není důvod k jejich odebrání mimo domov.

Věděli jste, že se naše země řadí na nejvyšší místa ve smutné statistice počtu dětí umístěných v ústavní péči? Střep jde již tradičně a úspěšně proti tomuto skličujícímu trendu tím, že pracuje s dětmi a celou rodinou s cílem udržet rodinu pospolu. tato organizace bez zbytečných represí a unáhlených úkonů dlouhodobě spolupracuje s příslušníky rodin a aktivizuje jejich vlastní zodpovědnosti a schopnost fungovat jako jednotka bez fatálních zásahů a změn.

Více informací na webu Střep, o.s.

Fragilis poskytl projektu Střep celkem 50 tisíc Kč.