Dětské krizové centrum, o.s.

Dětské krizové centrum, o.s.

Projekty Linky důvěry spolu s Dětským krizovým centrem, o.s. jsou realizovány na pracovišti specializovaném na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak traumatizovaných (syndrom CAN).

Non-stop Linka důvěry DKC je jediná v České republice, která je především zaměřena na problematiku sexuálně, fyzicky a psychicky týraných dětí. Linka je zde samozřejmě i pro širší veřejnost, nicméně pracovníci LD Dkc jsou speciálně vyškoleni tak, aby například s často tabuizovaným tématem sexuálně zneužívaných dětí uměli odborně zacházet. Toto ojedinělé a potřebné pracoviště bohužel momentálně bojuje o přežití a hrozí, že se takto ohrožené děti nebudou mít v budoucnu na koho obrátit.

„Nadačnímu fondu Fragilis patří naše veliké poděkování. Z jejich iniciativy se nám podařilo navázat spolupráci s novým významným partnerem a pokrýt tak provoz Linky důvěry DKC až do konce roku. Celá ¼ kontaktů byla v roce 2011 přijata během víkendů a více než 1/3 kontaktů byla přijata v čase mezi 18. hodinou večerní a 8. hodinou ranní – Bez podpory a aktivní pomoci Nadace Fragilis by se tito klienti neměli možnost ve večerních a víkendových hodinách na linku důvěry vůbec dovolat.“

PhDr. Zora Dušková, ředitelka DKC

Více informací na webu DKC, o.s.

Kompletní znění dopisu s popisem podpory ze strany Fragilis ke stažení.