Cheiron T, o.p.s.

Cheiron T, o.p.s.

Organizace Cheiron T, o.p.s. provozuje komunitní centrum pro děti a mládež. Zde pracuje s dětmi a mladými lidmi ve věku 6 - 26 let, kteří se nacházejí v obtížné či nepříznivé životní situaci, s dětmi a mládeží ´ulice´ ze sociálně slabého prostředí, ze sociálně vyloučené komunity. Organizace dále pracuje s předškolními dětmi do 5 let věku, jejich rodinami a celou komunitou a v neposlední řadě s odbornou u laickou veřejnostní.

Mezi nabízené služby patří streetwork - tuto službu za minulý rok využilo na 500 mladých lidí. Za celý rok zaznamenal Cheirot T ve svém komunitním centrum 7,531 kontaktů.

Více informací na webu Cheiron T, o.p.s.