Apla, o.s.

Apla, o.s.

Projekty Rané péče APLA řeší poskytování ucelené podpory rodin pečujících o dítě s poruchou autistického spektra. Tato podpora vychází z individuálních potřeb rodiny a nabízí odborné sociální poradenství.

Věděli jste, že české děti musí čekat i několik let na potvrzení či vyvrácení diagnozu autismu? Přitom právě včasné rozpoznání poruchy může být stěžejní pro úspěšnou intervenci. Apla nabízí komplexní péči o dítě a rodinu - mimo jiné právě včasnou diagnostiku, asistenční péči, rannou péči a mnoho dalších sociálních a podpůrných služeb.

Více informací na webu Apla, o.s.

V únoru 2012 poskytl Fragilis projektu Apla celkem 50 tisíc Kč.