ALKA, o.p.s.

ALKA, o.p.s.

ALKA je příbramská nezisková organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory.

Therasuit®

Therasuit je jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie. Základem metody je speciální oblek, díky kterému je možné korigovat nesprávné držení těla. Terapie probíhá ve speciální cvičební jednotce, ve které pomocí systému kladek dochází k protažení a posílení postižených svalů a zároveň jsou vytvářeny nové pohybové vzory. Na terapii navazují nácviky chůze a sebeobsluhy, což umožňuje dosažené pokroky převést do praxe. Výsledným efektem je posun pohybových a návazně i rozumových a komunikačních dovedností klienta, což z dlouhodobého hlediska výrazně zlepšuje jeho vyhlídky na samostatnější a spokojenější život.

Věděli jste, že ALKA, o.p.s. dne 10. 12. 2015 slavnostně zahájila provoz již třetí „klece“, v níž poskytuje speciální rehabilitační metodu využívající oblek Therasuit® a že je jediným poskytovatelem v ČR, který tuto metodu díky sponzorským darům nabízí za opravdu velmi dostupných finančních podmínek?

Více informací na webu Alka o.p.s.